Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring.

Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u te informeren op welke manier we dit doen. Wij geven u graag inzicht in de informatie die we verzamelen en om welke redenen we dit doen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Anneveld Begeleiding.

Gebruik van onze diensten
Om gebruik te maken van onze diensten vragen wij u ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Anneveld Begeleiding of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Gegevens zijn vaak nodig om contacten te onderhouden met officiële instanties. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Anneveld Begeleiding of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de afspraken/overeenkomsten die wij maken met cliënten, opdrachtgevers (gemeenten) en eventuele onderaannemers, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Dit kan gratis 1 x per half jaar. Wilt u dit vaker dan zullen we € 25,= administratiekosten in rekening brengen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. Sommige gegevens moeten wij verplicht bewaren. Bijvoorbeeld door (fiscale-) wetgeving.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Disclaimer website

Op deze website vindt u algemene informatie over Anneveld Begeleiding, haar diensten en  aanverwante onderwerpen. Anneveld Begeleiding doet haar best de website regelmatig aan te vullen en te actualiseren. Anneveld Begeleiding geeft echter geen garantie dat de website te allen tijde juist, volledig of actueel is. Anneveld Begeleiding aanvaardt hier dan ook geen aansprakelijkheid voor. Anneveld Begeleiding behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht voor met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie. Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden vermenigvuldigd, overgenomen of openbaar worden gemaakt.

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.