Begeleiding thuiszittende jongeren

Begeleiding thuiszittende jongeren

Jongeren en kinderen die thuis zitten (niet naar school gaan, maar wel zouden moeten, willen/kunnen), helpen we met de begeleiding terug naar school. Dat doen we op onze manier. Stap voor stap.

Een rustige, veilige thuisbasis is de voorwaarde voor een kind om naar school te gaan.
Anneveld Begeleiding kijkt niet alleen naar het kind, maar betrekt ook de andere gezinsleden bij de begeleiding. Als er thuis rust en ruimte is, gaan we kijken naar geschikte vervolgstappen om terugkeer naar school mogelijk te maken. Dit doen we uiteraard in samenwerking met de betreffende instanties.

Huiskamers

Om de stap naar school te verkleinen, hebben we een aantal ruimtes in gebruik waar jongeren en kinderen begeleid worden. Dit zijn onze huiskamers. In de huiskamers hebben de jongeren de regie. Dit gevoel van autonomie helpt bij het veilig voelen, controle krijgen op het eigen leven en geeft zelfvertrouwen en plezier.
Niet voor alle kinderen is de huiskamer de geschikte tussenstap.

Begeleiding op school

Ook als de vervolgstap richting een passende school gemaakt kan worden, blijven we begeleiden om de voorwaarden voor succesvol onderwijs te bewaken. Dit kan betekenen dat we gesprekken voeren op de school en dat we eventueel een tijdje mee de klas in gaan, totdat we zeker weten dat het goed gaat.

Samenwerken met professionals

Wij begeleiden naast het gezin, ook de professionals. Wij zijn de gesprekspartner voor alle partijen. Wij hebben het overzicht van de zorg in het algemeen, de specifieke zorgbehoeften van de jongere of het kind en de mogelijkheden binnen het onderwijs in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland (Leiden en omgeving) en de gemeente Lansingerland.