Home

(Thuis)zorg en/of begeleiding nodig?
Wanneer u door ziekte en/of een beperking, voor korte of langere tijd, zorg en begeleiding nodig heeft voor uzelf of voor een familielid, wilt u graag de beste zorg en begeleiding die mogelijk is.
Anneveld Begeleiding is een organisatie die u helpt bij het vinden van deze (thuis)zorg en begeleiding. Thuis of buitenshuis, dit kunt u zelf bepalen.

Volwassenen, jongeren en kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken in hun (algemene) ontwikkeling
Volwassenen, jongeren, kinderen lopen soms vast in hun ontwikkeling, waardoor zij niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de omgeving.
Anneveld Begeleiding gaat in samenspraak met de cliënt op zoek naar de mogelijkheden om de verbinding met de omgeving (weer) aan te gaan en te versterken. 

Jongeren en kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken binnen het onderwijsproces en/of niet naar school gaan (Thuiszitters)
Anneveld Begeleiding bekijkt in samenspraak met de cliënt (eventueel ouders/verzorgers) welke stappen nodig zijn om het onderwijsproces te verbeteren.  

Kinderen die langdurig thuis zitten omdat zij niet naar school gaan, noemen we ‘thuiszitters’. Anneveld Begeleiding helpt uw kind in de begeleiding terug naar school.

Meer informatie of een afspraak?

    Bel 06 57 58 94 02

Anneveld Begeleiding weet de weg naar de verschillende instanties te vinden en is goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving.

Hoe kunt u de zorg en begeleiding betalen?
In Nederland heeft iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis, zorg of begeleiding nodig heeft, de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Het PGB is een financiële toelage van de overheid waarmee u zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf van wie u de zorg en begeleiding wilt ontvangen. Zo behoudt u de regie. Anneveld Begeleiding zoekt uit waar u recht op heeft en begeleidt u bij de aanvraag.

Anneveld Begeleiding is sinds september 2016 HKZ gecertificeerd